ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ ФОНД СТАЛОГО РОЗВИТКУ» (далі Фонд) є добровільною, незалежною, неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує на добровільних засадах громадян для задоволення та захисту їхніх спільних науково-дослідницьких, соціальних та економічних інтересів.

Предметом діяльності Фонду є вивчення передового досвіду сталого розвитку, сприяння реалізації важливих для регіону проектів в сфері економіки, енергетики, туризму, освіти, культури, мистецтва, розвиток взаємин з іншими країнами та регіонами, налагодження взаємовигідного співробітництва в контексті спільних інтересів та провадження діяльності з вказаних питань.

Головні завдання Фонду:

а) сприяння вивченню передового досвіду сталого розвитку інших країн та поширенню цих знань в Україні (переклад, адаптація);

б) розробка науково обґрунтованих, аналітичних матеріалів та методичних рекомендацій для органів державної влади та інших зацікавлених інституцій з питань сталого розвитку;

в) забезпечення умов для широкого обміну результатами досліджень, поглядами та оцінками представників вітчизняних та іноземних, державних і недержавних інституцій з питань сталого розвитку;

г) сприяння впровадженню вітчизняних та іноземних інновацій для просування сталого розвитку України;

д) проведення незалежних громадських експертиз з питань сталого розвитку економіки, енергетики, туризму, освіти, культури, мистецтва;

е) сприяння реалізації медіа-проектів, зокрема, в сфері телебачення, радіо, друкованих засобів масової інформації та інтернет-ресурсів;

є) надання інформаційної, технічної та фінансової підтримки фахівцям та  дослідникам, які працюють у напрямку, що відповідає предмету діяльності Фонду.

Back to Top